Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for the ‘Δημοτικά’ Category

grypariΦέτος την άνοιξη, η απόφαση του Μέγα να ορίσει τρίτο αντιδήμαρχο την κ.Ειρήνη Γρυπάρη, χαροποίησε το «βορνά ακρωτήρι», αφού για πρώτη φορά η τοποθέτηση μιας γνήσιας βορνιώτισας στην Aντιδημαρχία, έδωσε στους χωριανούς την ελπίδα οτι επιτέλους έδωσαν σημασία στα πολλά προβλήματα της σχεδόν εγκατελειμένης περιοχής.
Η Ειρήνη είναι γνωστή για το καθημερινό της τρέξιμο με το χρυσοκίτρινο τζιπάκι της. Όποιος την εφώναξε να της ψάλει τα παράπονά του, εκείνη τρέχει και δεν φτάνει, μπροστά στην φουρτούνα της καλοκαιρινής διαχείρισης των προβλημάτων.

Δυστυχώς δεν κράτησαν για πολύ οι ελπίδες μας. Από την αρχή πολλοί δεν είδαν με καλό μάτι την «άνοδο» της Ειρήνης. Έτσι μετά από έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, o Μέγας ανακάλεσε την απόφαση για την αντιδημαρχία με την παρακάτω απόφαση:

Ανάκληση της 31/27-03-2013 Απόφασης Δημάρχου Μυκόνου

Εν συνεχεία με άλλη του απόφαση ανέθεσε εκ νέου τα ίδια καθήκοντα στην Ειρήνη, ως δημοτική σύμβουλο πλέον με την παρακάτω απόφαση:

Ανάθεση χωρίς αμοιβή στην Δημοτική Σύμβουλο Ειρήνη Γρυπάρη του Ιωάννη

Συνομιλώντας με γειτόνους, αποκόμισα κάποια απογοήτευση για την εξέλιξη. Η ανάκληση για τελείως ασήμαντους λόγους μας ξένισε και πολλοί έλεγαν οτι σίγουρα πρέπει να υπήρξε «δάκτυλος» από εδώ…Χωρίς να ξέρεις βέβαια δεν λές, αλλά αυτό είναι συνηθισμένο στον τόπο μας. Η πραγματική αιτία όμως ήταν οτι ο Μέγας βιάστηκε να θεωρήσει οτι τα στοιχεία της πρόσφατης απογραφής, που δείχνουν οτι αυξήθηκε ο πληθυσμός της Μυκόνου πάνω από 10.000 και έτσι ο Δήμος δικαιούται 3 Αντιδημάρχους, του δίνουν αυτό το δικαίωμα. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση όμως θεωρεί οτι τα στοιχεία της απογραφής λαμβάνονται υπ’οψη στις επόμενες εκλογές, αφού η απογραφή διενεργήθηκε μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Οι δραματικές εξελίσεις όμως στη Δημαρχία, ξαναφέρνουν την κ.Ειρήνη Γρυπάρη στην επικαιρότητα.

Με απόφασή της η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Χριστιάνα Καλογήρου έθεσε σε αργία την Παρασκευή 21/6 τους τρεις δημοτικούς άρχοντες της Μυκόνου, τον Δήμαρχο Αθανάσιο Κουσαθανά – Μέγα και τους δύο αντιδήμαρχους Αλέξανδρο Βαμβακούρη και Θρασύβουλο Κοντομήτρο. Και οι τρείς, μαζί με το πρώην Δήμαρχο κ.Χρήστο Βερώνη, και δύο υπαλλήλους του Δήμου, εμπλέκονται με το οικονομικό σκάνδαλο του Δήμου και έχουν παραπεμφθεί σε δίκη με κατηγορίες μορφής κακουργήματος.

Έτσι η Ειρήνη καλείται να παίξει σημαντικό ρόλο στην εκλογή του νέου Δημάρχου και των Αντιδημάρχων, αφού είναι η επόμενη με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, μετά του δύο παυθέντες αντιδημάρχους. Εχει λοιπόν την ευθύνη να συγκαλέσει εντός 15 ημερών, όλους τους δημοτικούς συμβούλους του ψηφοδελτίου του Μέγα, όπου σε ψηφοφορία εκλέγεται ο νέος Δήμαρχος έως την ημερομηνία των επόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών.

Την διαδικασία ορίζει ξεκάθαρα το άρθρο 60 του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» περί Εκλογής νέου Δημάρχου

Άρθρο 60
Εκλογή νέου δήμαρχου

1. Αν η θέση του δημάρχου μείνει κενή για οποιονδή ποτε λόγο, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου κενώθηκε η θέση, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού αυτού, που έχει εκλεγεί με τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος, κατά σειρά, στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των συμβούλων του συνδυασμού, έναν από αυτούς, ως δήμαρχο.
Στη συνεδρίαση προεδρεύει εκείνος που συγκάλεσε το συμβούλιο. Η πρόσκληση επιδίδεται με οποιοδήποτε δημόσιο όργανο ή όργανο του δήμου, ακόμη και την παραμονή της συνεδριάσεως.

2. Αν ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες κανείς δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία που απαιτεί η παράγραφος 1 γίνεται τρίτη ψηφοφορία, κατά την οποία εκλέγεται όποιος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία. Όλες οι ψηφοφορίες γίνονται στην ίδια συνεδρίαση. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι έλαβαν ίσο αριθμό ψήφων γίνεται κλήρωση ανάμεσά τους. Για την εκλογή αυτή γίνεται λεπτομερής μνεία στα πρακτικά.

3. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή αν η συνεδρίαση ματαιωθεί, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2.

4. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, διενεργείται τρίτη συνεδρίαση κατά την οποία εκλέγεται αυτός που θα λάβει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.

5. Κάθε απόφαση σχετική με την εκλογή του δημάρχου υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών στον Ελεγκτή Νομιμότητας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή ενός δημότη δήμου ελέγχει τη νομιμότητά της και εκδίδει απόφαση μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο, αφότου την έλαβε. Αν ο Ελεγκτής Νομιμότητας ακυρώσει την εκλογή του δημάρχου, οι σύμβουλοι συνέρχονται πάλι για να εκλέξουν τον δήμαρχο πέντε (5) ημέρες μετά την περιέλευση της ακυρωτικής αποφάσεως στο δήμο.

6. Αν αυτός που έχει εκλεγεί δήμαρχος αποποιηθεί την εκλογή του, αποβιώσει ή ακυρωθεί η εκλογή του στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την εγκατάσταση των αρχών του δήμου, μετά την εγκατάστασή τους και μέχρι να εκλεγεί νέος δήμαρχος, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4, τα καθήκοντά του εκτελεί, ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους στο πολυπληθέστερο διαμέρισμα και, σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση. Η προθεσμία της παραγράφου 1 για την εκλογή νέου δημάρχου αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης των αρχών του δήμου. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου ο Ελεγκτής Νομιμότητας εκδίδει διαπιστωτική πράξη.

Advertisements

Read Full Post »

paizei
Διαμάχη έχει ξεσπάσει στο νησί για το ποιός κατάφερε τελικά να μην κλείσει η ΔΟΥ Μυκόνου. Όλοι οι πολιτικοί σχηματισμοί θέλουν να αποκομίσουν ωφέλη από την υπαναχώρηση του ΥΠΟΙΚ. Όμως η αλήθεια είναι οτι το σημαντικότερο κριτήριο – ίσως και το μοναδικό – ήταν οι εισπράξεις των τριών ΔΟΥ που δεν θα κλείσουν. Δηλαδή είδαν οτι οι εισπράξεις πάνε καλά ως ποσοστό του ΑΕΠ και αποφάσισαν την διατήρηση. Μάλλον δεν μέτρησαν ουδόλως οι διαμαρτυρίες, οι καταλήψεις και τα απίστευτα λόγια «αντίστασης» που ακούσαμε. Γιατί αν ήταν έστι, γιατί αδιαφόρησε το ΥΠΟΙΚ για τις υπόλοιπες ΔΟΥ που κλείνουν παρά τις εντονότατες διαμαρτυρίες των κατοίκων;

Η ΚΕΠΟΜ συγχαίρει την αγωνιστική διάθεση των καταληψιών και τους εύχεται πάντα τέτοια!
Με όλες τις κυβερνήσεις;

Στην σελίδα τους η σχετική ανακοίνωση με τίτλο: Παραμένει σε λειτουργία η Δ.Ο.Υ. Μυκόνου

«Το Υπουργείο Οικονομικών, αφού δημιούργησε μια τεράστια αναστάτωση σε μια σειρά από νησιά, πήρε εντέλει την απόφαση να βάλει νερό στον προγραμματισμό του. Έτσι με μια επιλλεκτική στήριξη της νησιωτικότητας θέτει ως κριτήριο “το ύψος των εσόδων ανά ΔΟΥ επί των συνολικών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού” και αποφασίζει να μην ανασταλεί η λειτουργία των ακόλουθων νησιωτικών Δ.Ο.Υ.: Θήρας, Μυκόνου, και Πάρου”, καθώς επίσης κι εκείνων του Αιγίου Αχαΐας, Αμαλιάδας, Κύμης Εύβοιας.
Μετά από αυτή την εξέλιξη αξίζει να επισημάνουμε ότι η κατάργηση της ΔΟΥ Μυκόνου και η εξυπηρέτησή μας από τη Σύρο θα ήταν μια οπισθοδρόμηση που θα στοίχιζε στο νησί και σε χρόνο και σε χρήμα και σε εξυπηρέτηση. Γι αυτό χαιρετίζουμε τους συμπολίτες μας που στάθηκαν μπροστάρηδες σε μια κινητοποίηση που αφορούσε στο καλό και στην εξυπηρέτηση του απλού πολίτη και επαγγελματία του νησιού. Στο χέρι μας είναι να συνεχίσουμε και σε ακόμα πιο δυναμικούς αγώνες για τα προβλήματα που είναι ήδη πολλά και συσσωρεύονται διαρκώς περισσότερα.»

O Δήμαρχος Μυκόνου Α.Κουσαθανάς – Μέγας, με μια μακροσκελή ανακοίνωση, θεωρεί οτι είναι μεγάλη επιτυχία και οφείλεται κυρίως στην δημαρχιακή αντίδραση και προσωπικά του ιδίου:

«Πράγματι, ήταν μεγάλη επιτυχία, διότι αυτό έγινε μετά από συνεχείς παρεμβάσεις του Δήμου Μυκόνου και εμένα προσωπικά. Εμείς από την αρχή, όταν πληροφορηθήκαμε τα περί συγχώνευσης, αμέσως αντιδράσαμε. Είπαμε ότι θα πρέπει να παραμείνει ενεργή η Δ.Ο.Υ. Μυκόνου και είχαμε με επιχειρήματα αναφέρει μια σειρά λόγων προς επίρρωση του ισχυρισμού μας. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο θέμα της πρωτιάς των εσόδων, (ως νησί από μόνο του και όχι σε επίπεδο επαρχίας) αλλά και στα προβλήματα που θα δημιουργούσε η συγχώνευση της υπηρεσίας με τη Δ.Ο.Υ. Σύρου. Άρα λοιπόν, ήταν άδικο νομίζω να σταματήσει τη λειτουργία της η Δ.Ο.Υ., διότι θα δημιουργούσε τεράστιο πρόβλημα. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποια λογική, με την οποία θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεις όλα τα νησιά και να τα βάζεις σε μία ζυγαριά και να λες “καταργούνται αυτές οι Δ.Ο.Υ.” και να βάζεις και τη Μύκονο, τη Σαντορίνη και την Πάρο ακόμα.

Νομίζω ότι, ήταν μια σωστή επιλογή αυτή που έγινε της τελευταίας στιγμής. Έγινε βέβαια, μετά από συνεχείς παρεμβάσεις δικές μας. Τελευταία, μάλιστα, τους είπαμε ότι δεν έχουμε και κτήριο εμείς να στεγάσουμε την υπηρεσία, διότι πράγματι δεν έχουμε. Άλλα νησιά μπορεί να έχουν κτηριακή υποδομή, η οποία μπορεί να δεχτεί κάποιο νεοϊδρυθέν γραφείο που θα εξυπηρετεί τους πολίτες, όμως εμείς δεν είχαμε τέτοιες δυνατότητες, γιατί σας έχω πει κατ’ επανάληψη και σας το ξαναλέω, τα κτήρια πάρα πολλών υπηρεσιών στη Μύκονο είναι μισθωμένα. Πώς λοιπόν εμείς, από τη στιγμή που δεν έχουμε χώρους, να διαθέσουμε – που πολύ ευχαρίστως να το κάναμε αν είχαμε, βεβαίως και θα εξυπηρετούσαμε οπωσδήποτε τους πολίτες μας. Πέραν αυτού, ακόμα και στο νέο προϋπολογισμό που ψηφίστηκε πρόσφατα για το 2013, δε συμπεριελήφθη το ποσόν του ενοικίου της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Δηλαδή αν πιθανότατα χρειαζόταν να νοικιάσουμε έναν άλλο χώρο εμείς για να εξυπηρετήσουμε τις απαιτήσεις της καινούριας υπηρεσίας και πάλι δε θα υπήρχε δυνατότητα, διότι δεν είχε συμπεριληφθεί μέσα στον προϋπολογισμό μας το συγκεκριμένο ποσό που θα έπρεπε να εκταμιεύσουμε για τη συγκεκριμένη δαπάνη. Πέραν των διαγωνισμών που πρέπει να γίνονται κλπ. είναι χρονοβόρες όλες αυτές οι διαδικασίες, όταν δεν έχεις κτήριο να δεχτείς την υπηρεσία αυτή.

Από κει και πέρα, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που τελικά επικράτησε η λογική. Θεωρώ ότι ήταν πολύ δίκαιη η απόφαση αυτή και για τα τρία νησιά, όχι μόνο για τη Μύκονο. Και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και θεωρούμε ότι οι κόποι μας, ο αγώνας μας, δεν πήγε χαμένος. Επιβραβεύτηκε. Και θέλω να ευχαριστήσω και το υπουργείο Οικονομικών μέσω της εφημερίδας σας. Τον υπουργό και όλους τους συντελεστές που βοήθησαν, γιατί ο ίδιος πήγα με τις πατερίτσες, γιατί όπως ξέρετε έχω πάθει και ένα ατύχημα. Και πήγα κατ’ επανάληψη στο υπουργείο Οικονομικών, εκθέτοντας τα προβλήματα που θα αντιμετώπιζε η Μύκονος με την κατάργηση της Δ.Ο.Υ. . Θέλω να ευχαριστήσω και όλους όσοι με άκουσαν, όπως επίσης τον υπουργό Γιάννη Βρούτση και το Βουλευτή Παναγιώτη Ρήγα, με τους οποίους ήμουν σε συνεχή επαφή για το συγκεκριμένο θέμα.»

Read Full Post »

Ο Δήμαρχος Μυκόνου Α.Κουσαθανάς – Μέγας, δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετος με την παραχώρηση του λιμανιού στον Τούρλο. Έδωσε χθες στη δημοσιότητα την επιστολή που έστειλε στην Διϋπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, στους βουλευτές του νομού, στους περιφερειακούς συμβούλους και στην ΚΕΔΕ, αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

“Με έκπληξη, ενημερωθήκαμε από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), στις 13/08/2012, ότι το νέο λιμάνι της Μυκόνου στην περιοχή Τούρλου είναι ένα από τα 23 λιμάνια που μεταφέρθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ, το δικαίωμα παραχώρησης σε τρίτους -μέσω συμβάσεων παραχώρησης- κάθε δικαιώματος χρήσης, διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης. Υπενθυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο λιμάνι βρίσκεται στην 4η φάση κατασκευής (Κτίρια εξυπηρέτησης επισκεπτών-επιβατών) και ακολουθεί ακόμη μια φάση για την ολοκλήρωση της βασικής υποδομής του λιμένα (Είσοδος λιμένα, δρόμος πρόσβασης, χώροι στάθμευσης κλπ).

Μετά τις πρόσφατες διοικητικές παραλαβές προηγούμενων φάσεων του έργου, το Δ.Λ.Τ.Μυκόνου κατέχει τα δικαιώματα χρήσης, διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης. Τόσο ο Δήμος Μυκόνου, όσο και το Δ.Λ.Τ.Μυκόνου (Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Μυκόνου) έχουν καταβάλει αμέτρητες προσπάθειες για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, από την έναρξή του, έως και σήμερα. Η λειτουργία του λιμανιού, από το Δ.Λ.Τ.Μ., προσφέρει σημαντικά έσοδα στο Ελληνικό Δημόσιο, τα οποία ενδεχομένως και μάλιστα με τις υπάρχουσες συνθήκες, είναι αμφίβολο εάν το Ελληνικό Κράτος θα εξακολουθήσει να τα λαμβάνει, μετά την παραχώρησή του σε ιδιώτη.

Το συγκεκριμένο λιμάνι καλύπτει σχεδόν το σύνολο της κίνησης των επιβατών και οχημάτων από και προς το νησί μας. Η ιδιωτικοποίησή του θα δυσχεράνει τόσο την επικοινωνία, όσο και τις εμπορικές-τουριστικές σχέσεις του νησιού μας με την υπόλοιπη ελληνική επικράτεια και το εξωτερικό. Είναι προφανές ότι η τοπική οικονομία διασυνδέεται με το λιμάνι, οπότε μια τέτοια ενέργεια θα επηρέαζε άμεσα εκατοντάδες επιχειρήσεις του νησιού μας.

Το λιμάνι, επίσης, αποτελεί σημαντική πύλη εισόδου τόσο για το νησί μας, όσο και για το Ελληνικό Κράτος, άλλωστε, είναι καταταγμένο στους λιμένες διεθνούς ενδιαφέροντος, με την ΚΥΑ 8315.2/02/07. Ο έλεγχος επιβατών και οχημάτων εφαρμόζεται με μέτρα διεθνών αποφάσεων και Κωδίκων Ασφάλειας (Schengen, ISPS, κλπ). Κατά συνέπεια, ο έλεγχος και η εκμετάλλευση της πύλης εισόδου του νησιού και του κράτους, εν γένει, από ιδιώτη θέτει σε αμφισβήτηση τόσο την ασφάλεια του νησιού μας όσο και της χώρας μας, γενικότερα. Η παραχώρηση του συγκεκριμένου λιμανιού σε ιδιώτες είναι πολύ πιθανό να καταστήσει το Δ.Λ.Τ. Μυκόνου από κερδοφόρο δημόσιο φορέα σε ζημιογόνο, κάτι που έχει αποφευχθεί όλα αυτά τα χρόνια από τις τοπικές διοικήσεις του, θέτοντας σε κίνδυνο την λειτουργία, ενός ακόμα κερδοφόρου Ν.Π.Δ.Δ.

Αντιλαμβανόμενοι, την οικονομική κατάσταση της χώρας μας προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε την διϋπουργική απόφαση, αλλά είναι προφανές ότι, μια τέτοια επιλογή, ιδιαίτερα για νησιά όπως η Μύκονος, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τους Έλληνες πολίτες, πόσο μάλλον, όταν η λειτουργία του εν λόγω λιμένα, προσφέρει σημαντικά και αξιόλογα έσοδα, αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο, στον αδύναμο κρατικό ισολογισμό και στην τοπική κοινωνία. Ταυτόχρονα, στερεί από την τοπική κοινωνία της Μυκόνου, τη δυνατότητα να αποφασίζει για τον τρόπο διαχείρισης και λειτουργίας μιας υποδομής που σχετίζεται με την επιβίωση του νησιού της, ιδιαίτερα δε όταν η Δημοτική αρχή ενημερώνεται από τα ΜΜΕ, χωρίς προγενέστερη ενημέρωση/διαβούλευση από τα αρμόδια Υπουργεία.

Ως δημοτική αρχή του νησιού ανησυχούμε, ότι μια πιθανή ιδιωτικοποίηση του σημαντικότερου και στρατηγικής σημασίας λιμένα που διαθέτει το νησί μας, μπορεί να επιφέρει υπερκέρδη σε ιδιωτικά κεφάλαια, τα οποία θα πληρωθούν, επί το πλείστον, από τους δημότες μας, με υπηρεσίες πανάκριβες και πιθανότατα αμφιβόλου ποιότητας. Το λιμάνι της Μυκόνου, όπως και τα υπόλοιπα του ελληνικού κράτους αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού και συντηρούνται από τον ίδιο με πολύ βαριά φορολογία. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να ξεπουλά «τα φιλέτα» της ελληνικής περιουσίας, εις βάρος, όλων αυτών που πλήρωσαν να τα κατασκευάσουν και να τα συντηρήσουν.

Το λιμάνι στην περιοχή Τούρλου, όπως και τα υπόλοιπα, προσφέρουν τον πλούτο τους στον Έλληνα πολίτη, ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετούν εκατομμύρια ανθρώπων και εμπορευμάτων, ως κέντρα ασφαλών, φθηνών και δημόσιων ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. Ο Δήμος Μυκόνου είναι αρνητικός στη συγκεκριμένη απόφαση που ελήφθη, χωρίς να έχει προηγηθεί κανένας διάλογος με την τοπική κοινωνία και την αυτοδιοίκηση, παράλληλα ζητά και τη συνδρομή της ΚΕΔΕ. Ταυτόχρονα, καλεί τους βουλευτές του νομού Κυκλάδων, όπως φέρουν, άμεσα, θέμα συζήτησης στη Βουλή, για την επανεξέταση της Διϋπουργικής απόφασης και την άμεση ακύρωσής της”.

Read Full Post »