Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Ιουλίου 2015

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
• Άλλαξε ο τρόπος διακυβέρνησης με συνεχείς ουσιαστικές συνεδριάσεις Υπουργικού Συμβουλίου, διαφάνεια στις αποφάσεις και πάταξη της σπατάλης στο Δημόσιο.
• Οι λειτουργικές δαπάνες του Δημοσίου μειώθηκαν κατά 2 δις € (από 9,3 δις το 2009 σε 7,3 δις € το 2011= μείωση 22 %).
• Καταργήθηκαν όλες οι παχυλά αμειβόμενες επιτροπές που είχε δημιουργήσει η Κυβέρνηση Καραμανλή.
• Εφαρμόσθηκε η ανοιχτή διαδικασία για την στελέχωση θέσεων ευθύνης στο Δημόσιο (open gov) για να πάψει η αντιμετώπιση του ως λάφυρο από την Κυβέρνηση .

ΚΡΑΤΟΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
• Αναμορφώθηκε το σύστημα προσλήψεων και υπήχθησαν όλες οι προσλήψεις στο ΑΣΕΠ, τόσο των μόνιμων όσο και των συμβασιούχων.
• Εφαρμόσθηκε το Πρόγραμμα «Διαύγεια» για κάθε απόφαση οποιουδήποτε φορέα του Δημοσίου με την υποχρεωτική ανάρτηση κάθε απόφασης στο Διαδίκτυο.
• Ψηφίσθηκε ο Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση που δίνει την δυνατότητα στους πολίτες να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, να έχουν πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα, να καταθέτουν αιτήσεις, δικαιολογητικά, να προμηθεύονται πιστοποιητικά, να πληρώνουν φόρους, παράβολα κλπ.
• Έγινε για πρώτη φορά απογραφή των Δημοσίων Υπαλλήλων.
• Δημιουργήθηκε στο ΥΠΟΙΚ η Ενιαία Αρχή Πληρωμών από το Δημόσιο.
• Θεσμοθετήθηκε αντικειμενικό σύστημα εκλογής σε Διευθυντικές θέσεις του Δημοσίου (ΑΣΕΠ).
• Περιορίσθηκε ο αριθμός των Δημοσίων Υπαλλήλων κατά 30 % περίπου.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΠΡΟΛΗΨΗ, ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
• Θεσμοθετήθηκε η πρόβλεψη δήμευσης των περιουσιακών στοιχείων που δεν δηλώνονται στο «πόθεν έσχες» πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων.
• Καθιερώθηκε υποχρεωτικό στάδιο δημόσιας διαβούλευσης πριν από την κατάθεση κάθε νομοσχεδίου και το σύστημα των δύο αναγνώσεων στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.
• Απαγορεύτηκε η κατάθεση τροπολογιών την τελευταία στιγμή.
• Συστάθηκε Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων στην Βουλή.
• Καθιερώθηκε ο Κοινοβουλευτικός Έλεγχος των οικονομικών του Κράτους με την δημιουργία ειδικής υπηρεσίας στη Βουλή, (το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους).
• Δημιουργήθηκε ειδική Διαρκής Επιτροπή στη Βουλή για την παρακολούθηση του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης.
• Περιορίσθηκε το εύρος του θεσμού της βουλευτικής ασυλίας και θεσμοθετήθηκε ρητά ότι ο θεσμός καλύπτει μόνο τη δραστηριότητα του βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων και του λειτουργήματος του ως Βουλευτή.
• Αναμορφώθηκε ο θεσμός του «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων και καθιερώθηκε η δημοσίευση και στο διαδίκτυο των δηλώσεων, ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και κοινωνικός έλεγχος.
• Ποινικοποιήθηκε η φοροδιαφυγή.
• Καθιερώθηκε ο θεσμός του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος.
• Δημιουργήθηκε η Αρχή καταπολέμησης του μαύρου χρήματος.
• Καταργήθηκε, έναντι των ελεγκτικών αρχών, το τραπεζικό απόρρητο.
• Καθιερώθηκε ο έλεγχος, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, της νομιμότητας των καταθέσεων που μεταφέρονται στο εξωτερικό.
• Θεσμοθετήθηκε ως Ανεξάρτητη Αρχή η Στατιστική Υπηρεσία για να διασφαλισθεί η αντικειμενικότητα των στοιχείων.
• Έγινε απογραφή των συνταξιούχων και εντοπίσθηκαν οι περιπτώσεις παράνομων συντάξεων.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
• Αναδιοργανώθηκε πλήρως η τοπική Αυτοδιοίκηση με το σχέδιο «Καλλικράτης».
• Θεμελιώθηκε η περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με τις 13 αιρετές περιφέρειες.
• Μεταφέρθηκε στην Περιφέρεια το σύνολο των αρμοδιοτήτων που αφορούν τον αναπτυξιακό περιφερειακό προγραμματισμό.
• Καθιερώθηκε η δυνατότητα όχι μόνο του εκλέγειν αλλά και του «εκλέγεσθαι» στους νέους από τα 18 χρόνια.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
• Διεκδικήθηκε και χτίστηκε από το μηδέν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης που εξασφάλισε τα πρώτα 110 δις €, σώζοντας την χώρα από την χρεωκοπία.
• Πετύχαμε τον Μάρτιο του 2011 την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής και τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του δανείου των 110 δις €.
• Διεκδικήσαμε και πετύχαμε τον Ιούλιο του 2011 την συμφωνία με την οποία προβλέφθηκε πρόσθετο πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας με 109 δις € με παράλληλη εθελοντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, με στόχο την πλήρη κάλυψη του χρηματοδοτικού ελλείμματος ως το 2014.
• Πετύχαμε την ιστορική συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου του 2011 με την διαγραφή 105 δις € από το Δημόσιο Χρέος που ήταν στα χέρια ιδιωτών δανειστών.
• Με δύσκολες αποφάσεις που ελήφθησαν το 2010-2011 μπήκε τέλος στον φαύλο κύκλο των ανεξέλεγκτων ελλειμμάτων του δημοσίου, με μεγάλες θυσίες των πολιτών βέβαια.
• Το έλλειμμα της γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε από 36 δις € ( 15,7 % του ΑΕΠ) το 2009, σε 24 δις € ( 10,6% του ΑΕΠ) το 2010, με εξασφάλιση της περαιτέρω πτωτικής πορείας του ελλείμματος για να επιτευχθεί η εξασφάλιση πρωτογενούς πλεονάσματος.
• Μεταρρυθμίσθηκε το ασφαλιστικό σύστημα για να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα του χωρίς να θιγούν οι συντάξεις κάτω των 1000 €.
• Περιορίσθηκε ο Δημόσιος Τομέας, με την κατάργηση/συγχώνευση 77 φορέων του Δημοσίου.
• Δημιουργήθηκε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος.
• Ψηφίσθηκε ο Νόμος για ανακεφαλαίωση τραπεζών με κοινές μετοχές.
• Ψηφίσθηκε νόμος για το άνοιγμα 150 «κλειστών» επαγγελμάτων.
• Ψηφίσθηκε και συγκροτήθηκε (τον Ιούλιο του 2011) με διακομματική συναίνεση, το Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας.
• Μειώθηκε το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
• Δημιουργήθηκε η Υπηρεσία μιας Στάσης για την ίδρυση επιχειρήσεων one stop shop.
• Ψηφίσθηκε νόμος (Ιούνιος 2011) για ριζική απλοποίηση των δανειοδοτήσεων των τεχνικών επαγγελμάτων, των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των βιομηχανικών πάρκων.
• Ρυθμίσθηκαν οφειλές επιχειρήσεων και δόθηκε η «δεύτερη ευκαιρία» στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
• Ψηφίσθηκε η σύσταση της Ενιαίας Αρχής των Δημοσίων Συμβάσεων.
• Καθιερώθηκε το σύστημα της επιτάχυνσης στρατηγικών επενδύσεων (fast track).
• Για την νεανική επιχειρηματικότητα δημιουργήθηκε στον επενδυτικό νόμο ειδική κατηγορία για την στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας.
• Δημιουργήθηκε νέα ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης νέων, το Start Up Greece.
• Έγινε άρση του καμποτάζ για την ενίσχυση του τουρισμού.

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
• Αναμορφώθηκε το Ασφαλιστικό Σύστημα που οδηγούνταν σε κατάρρευση.
• Δημιουργήθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών (ΕΟΠΥΥ).
• Δημιουργήθηκε το Ενιαίο Κέντρο Πληρωμής Συντάξεων που μαζί με την απογραφή εντόπισε δεκάδες χιλιάδες παράνομες συντάξεις.
• Καθιερώθηκε το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που οδήγησε σε μείωση κατά 33 % της μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης που είχε φθάσει στα 5 δις € το 2009.
• Θεσμοθετήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας.
• Θεσμοθετήθηκε η υποχρέωση των Ταμείων να καταβάλουν προσωρινή σύνταξη εντός 2,5 μηνών.
• Εφαρμόσθηκαν σειρά προγραμμάτων του ΟΑΕΔ για στήριξη της απασχόλησης:
➢ Για νέους ανέργους και ανέργους πτυχιούχους
➢ Ανέργους που πλησιάζουν την σύνταξη
➢ Γυναίκες
➢ Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
➢ Πρόγραμμα κοινωφελούς Εργασίας
➢ Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
➢ Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα στήριξης της απασχόλησης
➢ Προγράμματα ΟΤΑ για απασχόληση των ανέργων σε τεχνικά έργα
➢ Καθιερώθηκε το μέτρο της Κάρτας Εργασίας σε τομείς με υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας

ΥΓΕΙΑ
• Εφαρμόσθηκε η ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
• Καθιερώθηκε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για όλους.
• Έγιναν συγχωνεύσεις νοσοκομείων.
• Έγινε αναμόρφωση συστήματος προμηθειών με διεθνείς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.
• Έγινε μείωση φαρμακευτικής δαπάνης με γενική ανακοστολόγηση όλων των φαρμάκων, έκδοση θετικού καταλόγου, ηλεκτρονική δημοπρασία, γενόσημα κ.λ.π.
• Έγινε απελευθέρωση επαγγέλματος φαρμακοποιών.
• Εξαλείφθηκε η λίστα αναμονής για χορήγηση μεθαδόνης.

ΠΑΙΔΕΙΑ
• Παρουσιάσθηκε το σχέδιο για το νέο σχολείο (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο).
• Έγινε εισαγωγή της Αγγλικής και της Πληροφορικής ως μάθημα από την Α’ Δημοτικού στα πολυπληθέστερα σχολεία.
• Ψηφίσθηκε ο Νόμος για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού.
• Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση λειτούργησε η νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής παραγγελίας ακαδημαϊκών συγγραμμάτων «Εύδοξος».
• Καταργήθηκαν οι μετεγγραφές στα ΑΕΙ και έγινε η αντικατάσταση τους με αδιάβλητο σύστημα θετικής διάκρισης υποψηφίων από ευπαθείς οικογένειες.
• Ψηφίσθηκε ο νέος Νόμος για τα ΑΕΙ (Αύγουστος 2011) με την ψήφο των 4/5 των βουλευτών. Ο Νόμος καθιέρωσε :

➢ Συμβούλιο του Ιδρύματος με συμμετοχή και εξωτερικών προσωπικοτήτων
➢ Ουσιαστική εκπροσώπηση φοιτητών χωρίς συνδιοίκηση
➢ Κατάργηση παραταξιακών ψηφοδελτίων στις εκλογές των ΑΕΙ
➢ Τέλος στο άσυλο της παρανομίας
➢ Καθιέρωση υποχρεωτικής εγγραφής των φοιτητών κάθε εξάμηνο
➢ Όρια στη συνολική διάρκεια των σπουδών
➢ Φοιτητικά δάνεια σε όλους και όχι μόνο στους μεταπτυχιακούς σπουδαστές
➢ Αξιολόγηση και υποχρεωτική πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών από Ανεξάρτητη Αρχή
➢ Υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδίκτυο του εκπαιδευτικού υλικού (παραδόσεις- σημειώσεις)
➢ Καθιέρωση των «επώνυμων εδρών» από χορηγούς
➢ Αξιολόγηση των καθηγητών κάθε πέντε χρόνια, με βαρύτητα της άποψης των φοιτητών τους.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
• Ψηφίσθηκε νόμος για το Μητρώο Αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
• Θεσπίσθηκε ενιαίο μητρώο εμπόρων αγροτικών προϊόντων και εφοδίων.
• Νομοθετήθηκε η αναδιοργάνωση του ΕΛΓΑ.
• Ψηφίσθηκε νόμος για την ριζική αναδιάρθρωση των συνεταιρισμών.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
• Ψηφίσθηκε νόμος για το Πράσινο Ταμείο και την κύρωση Δασικών Χαρτών.
• Ψηφίσθηκε νόμος για την προστασία της Βιοποικιλότητας.
• Ψηφίσθηκε νόμος για την ανακύκλωση.
• Καθιερώθηκε νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών, με κατάργηση του ρόλου των πολεοδομιών και η αρμοδιότητα περνά στους μηχανικούς μελετητές.
• Με νόμο ρυθμίσθηκε το μεγάλο θέμα των αυθαιρέτων.
• Ψηφίσθηκε νόμος για την επιτάχυνση ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
• Ψηφίσθηκε νόμος για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων για εξοικονόμηση ενέργειας.
• Θεσπίσθηκε για πρώτη φορά το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ, με το οποίο οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληρώνουν φθηνότερα το ηλεκτρικό ρεύμα.
• Ψηφίσθηκε νόμος για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυο Μεταφοράς Υδρογονανθράκων, με στόχο την έρευνα και αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
• Νομοθετήθηκε η αποδέσμευση της διαδικασίας επιλογής των ανώτατων Δικαστικών από την εκτελεστική εξουσία, με εισαγωγή του θεσμού ακρόασης των υποψηφίων από το Κοινοβούλιο (Διάσκεψη Προέδρων της Βουλής).
• Το 2011 ψηφίσθηκε ο νόμος για την «Εκδίκαση πράξεων Διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωματούχων υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος για την επιτάχυνση της εκδίκασης.
• Δημιουργήθηκε (Νόμος 3932/2011) η «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες».
• Ψηφίσθηκε ο νόμος, που προβλέπει το Σύνταγμα, για την διεξαγωγή Δημοψηφισμάτων.
• Ιδρύθηκε η νέα Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
• Με τον νόμο για σύγχρονο Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας δόθηκε η δυνατότητα σε νόμιμους, ευρισκόμενους στη χώρα, μετανάστες να αποκτούν με αίτηση τους την ελληνική ιθαγένεια και διευκολύνθηκε η απόκτηση της ιθαγένειας από παιδιά μεταναστών (της Β’ γενιάς) που γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν στην Ελλάδα μετά από αίτηση των (νόμιμων) μεταναστών γονέων τους.
• Δόθηκε το δικαίωμα συμμετοχής στους νόμιμους μετανάστες και ομογενείς, στις δημοτικές εκλογές.

Advertisements

Read Full Post »

Από το Γραφείο Τύπου του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο κ. Καμμένος, έχει καταδικαστεί από τη Δικαιοσύνη για την υπόθεση των CDS και μάλιστα, δύο φορές.

Έχει καταδικαστεί ως υβριστής και συκοφάντης.

Παρά ταύτα, και κατά τη χθεσινοβραδινή ομιλία του στη Βουλή, επανέφερε την υπόθεση των CDS.

Κρυπτόμενος πίσω από τη βουλευτική του ασυλία, συνεχίζει κατά συνήθεια και κατ” επάγγελμα  να ασχημονεί.

Ο κ. Καμμένος, είναι δειλός και τραμπούκος.

Στοχοποιεί πολιτικούς του αντιπάλους συνειδητά και συστηματικά. Για να αποκρύψει την πολιτική του ασυνέπεια και δημαγωγία.

Όμως, είναι εταίρος και υπουργός της Κυβέρνησης.

Ο κ. Τσίπρας, θα ήθελε να τον κατηγορούν για κάποιο υποτιθέμενο σκάνδαλο με το οποίο δεν έχει ανάμειξη;

Τι κάνει, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός της «πρώτη φορά κυβέρνησης της Αριστεράς»;

Συνεπικουρεί τον κ. Καμμένο στην εργολαβία της στοχοποίησης;

Ο δε κ. Μεϊμαράκης, αντιλαμβάνεται ποιόν κάλεσε «να επιστρέψει στο σπίτι του», δηλαδή στη ΝΔ, όταν το παραλήρημα του κ. Καμμένου ήταν σε πλήρη εξέλιξη;

Κι όλα αυτά, εν μέσω μίας σημαντικής κοινοβουλευτικής διαδικασίας και εξαιρετικά κρίσιμης περιόδου για τη χώρα που απαιτεί αλήθειες, ήθος και συναινέσεις.

Ντροπή.

http://www.tokinima.gr/cds_kammenos_20150723/

Read Full Post »

tsipΕχει καταφέρει να ρίξει στο καναβάτσο ολη την αντιπολίτευση με τον «φόβο» ενός Grexit το οποίο ανακάλυψε ξαφνικά και με θεία φώτιση, ενώ επί χρόνια φώναζε σε όλους τους τόνους οτι κανείς δεν μπορεί να μας βγάλει από την ΕΕ. Μάλιστα με αυτό ακριβώς τον εκβιασμό, άρπαξε την εξουσία.

Η εξέλιξη των γεγονότων οδηγείται από τον δημαγωγό Τσίπρα. Η αντιπολίτευση θα ψηφίζει ΝΑΙ, το μισό κόμμα του ΟΧΙ, εκείνος θα λέει «ναι μεν αλλά αναγκαίο» και έτσι θα περάσει σε συμφωνία και μετά θα πάει σε εκλογές, όπου θα πάρει και τα σώβρακα της αντιπολίτευσης.

Τρέμουν να δηλώσουν «ΠΑΡΩΝ» στις συνεδριάσεις για την ψήφιση των προαπαιτούμενων, να μην τους κατηγορήσουν οτι αυτοί, δηλαδή η αντιπολίτευση έριξε την κυβέρνηση. Αυτός όμως ήταν ο στόχος του Τσίπρα επί χρόνια, να ρίξει την κυβέρνηση ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ, ακόμη και με καταστροφή της χώρας. Τα πέτυχε και τα δύο!

Η κοινοβουλευτική στήριξη της κυβέρνησης είναι ευθύνη της συγκυβέρνησης και των κομμάτων που την αποτελούν και οχι της αντιπολίτευσης. Ενα περήφανο ΠΑΡΩΝ θα υποχρεώσει όλους να αποκαλυφθούν και να μην πυροβολούν εκ του ασφαλούς, όπως κάνουν χρόνια τώρα.

Το απόλυτα γελοίο επιχείρημα του επαγγελματία ψεύτη είναι αυτό που είπε χθες για όσους λένε αυτά ακριβώς που έλεγε και ο ίδιος έως μία μόνο μέρα πριν..Τους κατηγορεί οτι «κρύβονται πίσω από την υπογραφή του». Ο υποκριτής ψεύτης ξεχνάει οτι επί χρόνια έκανε αυτό ακριβώς στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Υποσχόταν ανέξοδα τα πάντα σε όλους και μάλιστα ΧΩΡΙΣ καμία θυσία ή κίνδυνο εξόδου από το ευρώ. Πόσο βλάκες είμαστε πια!

Read Full Post »

Δεν έχουν οι συριζανέλοι και οι υποστηρικτές τους ίχνος συναίσθησης  για την γιγάντια ζημιά που έκαναν στη χώρα και στους πολίτες σε 5 μόνο μήνες. Χωρίς τύψεις και ντροπή συνεχίζουν στα ΜΜΕ να υποστηρίζουν οτι προσπάθησαν αλλά απέτυχαν λόγω των ξένων! Λες και μειώνεται έτσι η ευθύνη τους.

Ο γελοίος Σκουρλέτης μόλις τώρα στην παραλαβή λέει οτι αποτύχαμε μεν, αλλά η αποτυχία μας έγινε αιτία να ξεκινήσει συζήτηση στην ΕΕ.. Τι ντενεκέδες!

Χάρις στην αντιπολίτευση πήραν την προκαταβολή του γεφυροδανείου και πλήρωσαν σήμερα οι συριζανέλοι 6,8δις στο ΔΝΤ-ΕΚΤ. Επίσης χάρις στο ΝΑΙ την Τετάρτη της αντιπολίτευσης θα πάρουν άλλα 5 και μετά είναι έτοιμοι να πάμε σε εκλογές με τους Τσιπροκαμμένους να κοκορεύονται για συμφωνίες με ξένα κόλυβα;

ΟΧΙ ή ΠΑΡΩΝ την Τετάρτη από την αντιπολίτευση και ο κάθε κατεργάρης στο πάγκο του.

Read Full Post »

Γιώργος Προκοπάκης: Μια πρόβλεψη

Στις εκλογές, οι οποίες φαίνεται να έχουν δρομολογηθεί, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει ενιαίος. Υπό τον Περόν βέβαια!

Ας δούμε λοιπόν, τι ψάρια πιάνει η υποτιθέμενη ευρωπαϊστική αντιπολίτευση – αρχής γενομένης από την Τετάρτη!

Δείγματα έχει δώσει: δεν θα κάνει τίποτε! Θα περιμένει την παγίωση του περονισμού, την οποία έχει πάρει εργολαβικά μέρος της. Θα εύχεται να της μείνει ο Τσίπρας στο πλαίσιο Περόν, στο οποίο νομίζουν πως μπορεί να τσιμπολογήσουν λίγο κράτος και οι ίδιοι. Με τους ακροδεξιούς παρέα όμως, είναι πιθανότερο να τους προκύψει Μουσολίνι.

Να το ξαναπώ:
Το 39% του δημοψηφίσματος δεν ήταν απλώς μια εκλογική ήττα σε αγώνα που κάποιοι δεν ήθελαν καν να δώσουν. Ήταν και το κατώφλι για να χτισθεί η ευρωπαϊκή προοπτική, να αποτραπούν τα περονιστικά σχέδια. Η σούπα της συγκεκριμένης εθνικής ενότητας χωρίς όρους, ματαιώνει την προοπτική. Οι ευθύνες είναι στην αυτοευνουχισμένη δημοκρατική αντιπολίτευση.

Read Full Post »

Δημοσκόπηση:

Το 70% σήμερα υπέρ της σκληρής συμφωνίας.

Πριν 15 μέρες το 62% ψήφισε καθ’υπόδειξη ΟΧΙ σε ήπια συμφωνία.

Τρελλοκομείο ή Τσιπρομάνια;

Το 42% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση θα ψήφιζαν Σύριζα.. και το 70% λέει ΝΑΙ στο 3ο μνημόνιο.

Το «σύνδρομο Στοκχόλμης», όπου τα θύματα ερωτεύονται τους θύτες τους  χτύπησε τους Ελληνες!

Read Full Post »

xaikalis1-griaΗ απίστευτυη χυδαιότητα των Twitts Χαϊκάλη,αποκαλύπτει έναν «άγνωστο» άθλιο φασιστοχαρακτήρα που κρύβει ο καλός ηθοποιός με ευκολία.

Και όλα αυτά συν τα γελοία περί δωροδοκίας τα γνώριζε ασφαλώς ο σωτήρ Π/Θ και δείχνουν το εύρος της επιχείρησης εκτσογλανισμού της κοινωνίας

Read Full Post »